Online marketing businessplan

Op deze pagina lees je meer over het samen opstellen van een online marketing businessplan. Denk hierbij aan het maken van een duidelijke forecast met meetbare targets. Het opstellen doen we samen met jullie zodat er intern draagvlak is voor het nieuwe businessplan. Daarnaast zorgt dit ervoor dat jullie zélf als tot in de puntjes bij kunnen houden.

Het online marketing businessplan is niet zomaar een rapport dat we bij jullie aanleveren. Tijdens het maken van het plan bepalen we eigenlijk samen met jullie de strategie voor de komende periode. Waar we op hameren zijn de meetbare KPI’s. Hierdoor weten we allemaal waar we aan toe zijn. Het online marketing businessplan heeft in principe geen ‘standaard’ vorm, maar kan verschillende punten bevatten. Dit stemmen we samen af. Onderstaand lees je een aantal zaken waar we graag met jullie naar kijken.

Het samen opstellen van een marketingbegroting is een dé manier om de online markt beter te leren begrijpen.
Stef Oomen
Co-Founder

Plan van aanpak

Het maken van een gedegen plan van aanpak maakt duidelijk waar de grootste kansen liggen. En hoe we daarmee aan de slag gaan.
 
 • Welke kanalen zijn voor jullie product interessant?
 • Wat moet er aan de website gebeuren om die klaar te stomen voor online vindbaarheid?
 • Hoe gaan we testen en optimaliseren?
 • Wie heeft welke verantwoordelijkheden tijdens het proces?

Marketingbegroting

Hierbij gaat het om een ‘trafficforecast’, plus het bepalen van de bijbehorende strategie. Zaken die we hierbij kunnen bekijken:

 • Cost per click huidige vs. nieuwe markt.
 • Gemiddelde orderwaarde en conversie huidige vs. nieuwe markt.
 • Wat kost het organisch groeien ongeveer?
 • Adwords.
 • Eerste leadbegroting.
 • Linkbuilding uitgaven en advies.

Financiën

Dit onderdeel bestaat uit een globale begroting voor +/- twee jaar in de nieuwe (of huidige) markt. Met onder andere:

 • Benodigde investering (marketingbudget e.d.)
 • Geschatte omzet
 • Te hanteren marge
 • Te verwachtte opstartkosten
 • Forecast winst/verlies

Wat gaat het kosten &

Interics is graag transparant in de samenwerking. We werken niet met lange contracten maar op basis van een variabel uurtarief. Wat vinden jullie fijner? Een standaard tarief of een tarief op basis van resultaat (kwalitatief en kwantitatief). Voor een flexibel uurtarief stellen we samen KPI’s op, wel zo duidelijk.

Resultaat lager dan verwacht

Resultaat als verwacht

Resultaat beter dan verwacht

Aanvullende services

S.O.S. Rapport

Coaching & Begeleiding