Analyse & Advies

Op deze pagina lees je meer over ons ‘analyse & advies’ programma. Adviezen aan de hand van de belangrijke prestatie indicatoren die we samen hebben vastgesteld. Uiteraard gebaseerd op data.

De actieve inzet van tools en de analyse van reeds opgeslagen data helpt ons bij het opsporen van mogelijke verbanden, het doen van voorspellingen en het toetsen van deze voorspellingen aan de werkelijkheid.

Graag gaan we samen met jullie op zoek naar de KPI's die voor jullie belangrijk zijn. Aan de hand daarvan analyseren we zowel nieuwe als bestaande data. Met het concrete advies kunnen jullie verder bouwen en groeien. Te gek toch?!
Rick de Keijzer
Co-Founder

Onze marktconcurrentie analyse doen we op basis van jullie vestigingsland. Dit bevat onder andere zaken zoals:

– Hoe groot zijn de buitenlandse markten?
– Mate van concurrentie in de buitenlandse markten.
– Pricing / margin in het buitenland.
– Domeinautoriteiten van de concurrentie.
– Het linkprofiel van de concurrentie.
– CPC’s en Ad spend op de verschillende kanalen.
– Concurrentiesoort, versnippering of major spelers.

Hierbij gaat het om een ‘trafficforecast’, plus het bepalen van de bijbehorende strategie. Zaken die we hierbij kunnen bekijken:

– Cost per click huidige vs. nieuwe markt.
– Gemiddelde orderwaarde en conversie huidige vs. nieuwe markt. 
– Wat kost het organisch groeien ongeveer?
– Adwords.
– Eerste leadbegroting.
– Linkbuilding uitgaven en advies.

We hebben een aantal sterke partners om mee samen te werken om jullie te voorzien van de meest up-to-date wet en regelgeving. Juridische zaken die van belang kunnen zijn:

– Is het qua wetgeving mogelijk om jullie product / service aan te bieden?
– Opstellen van de juiste algemene voorwaarden.
– Afsluiten van de juiste verzekeringen.
– Zijn er mogelijkheden voor fiscale optimalisatie, zo ja, welke.
– Hoe om te gaan met de bestuurdersbeloningen.

Dit onderdeel bestaat uit een globale begroting voor +/- twee jaar in de nieuwe (of huidige) markt. Met onder andere:

– Benodigde investering (marketingbudget e.d.)
– Geschatte omzet
– Te hanteren marge
– Te verwachtte opstartkosten
– Forecast winst/verlies

Aanvullende services

Begeleiding

Ondersteuning